Kilometers glooiing moet vervangen na grote olielek haven Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam gaat ongeveer de helft van de ruim 9 kilometer glooiingen die zijn vervuild door de zware stookolie die gemorst is door de Bow Jubail vervangen. De schade van de oliemorsing wordt geschat op zo’n 80 miljoen Euro. Het Havenbedrijf verhaalt de schade op Odfjell, de eigenaar van het lekkende schip Bow Jubail. “We zullen alles in het werk stellen om de schade te verhalen. Het kan niet zo zijn dat de maatschappij hiervoor opdraait”, aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf. Odfjell wijst erop dat er een speciaal fonds is ingesteld waar de claims worden verzameld.

Hoge drukspuit met heet water
Al weken lang is Hebo Maritiemservice bezig met het opruimen van de zware stookolie. Voor deze klus is zelfs een speciale techniek ontwikkeld. Met een hoge drukspuit met water van 90 graden wordt de olie van de stenen gespoten. En de olie die vervolgens in het water loopt wordt weer opgezogen door een schoonmaakschip.

Zo’n 4,5  kilometer wordt vervangen
Bij de glooiingen zijn vaak de basaltblokken niet alleen aan de bovenkant besmeurd met olie maar ook aan de zijkant en onderkant ervan. Ook de filterlaag (puinlaag waarop de basaltblokken zijn geplaatst) is vervuild. Het lukt niet meer overal om de glooiingen schoon te maken met de hoge drukspuit met heet water. De zware stookolie is inmiddels meer dan een maand geleden gemorst dus zijn de vluchtige delen verdampt. Daarom is het op sommige delen voordeliger om het talud te vervangen.

Een maand geleden zijn de laatste stremmingen van de scheepvaart vanwege de waterverontreiniging opgeheven. Kademuren, steigers, boeien en palen kunnen over het algemeen goed worden schoongemaakt, omdat deze oppervlakken direct onder hoge druk kunnen worden ingespoten met schoonmaakmiddelen. Op dit moment moet er nog schoongemaakt worden op de gedeeltes van de haveninfrastructuur die niet beperkend zijn voor de scheepvaart en van en naar de betrokken terminals.

Nog maanden schoonmaken
De totale schoonmaakwerkzaamheden zullen naar verwachting nog tot het einde van dit jaar gaan duren. De Rotterdamse haven beschikt over bijna 75 kilometer kademuur en meer dan 200 kilometer glooiingen.

Odfjell Bow Jubail lekte 220 zware stookolie in de haven van Rotterdam op 23 juni. Foto: Port of Rotterdam