Klimaatwet aangenomen in Eerste Kamer

  • binnenland

Vandaag stemde de meerderheid van de Eerste Kamer in met de Klimaatwet. De wet, ontworpen door Jesse Klaver en Diederik Samsom, legt voor het eerst klimaatdoelstellingen wettelijk vast. Daarnaast voert de wet een mechanisme in dat ervoor zorgt dat overheid die klimaatdoelen ook gaat halen. Het Kabinet is daarmee verplicht om voor oktober klimaatmaatregelen te nemen.

Klimaatdag

Vanaf 2020 is de 4e donderdag van oktober voortaan Klimaatdag. Op die dag rapporteert het kabinet over de broeikasgasreductie en presenteert ze, indien noodzakelijk, extra maatregelen om de klimaatdoelen te halen.

Al sinds de start van dit kabinet onderhandelt de coalitie over een klimaatakkoord, voorlopig zonder resultaat. De Klimaatwet legt vast dat er al in 2019 een Klimaatplan wordt gepresenteerd waarin de maatregelen staan die nodig zijn om de doelen van de Klimaatwet te halen.

In de Klimaatwet staan drie doelen:

  1. Een vermindering van 49 procent (t.o.v. 1990) van de broeikasgasuitstoot in 2030.
  2. Een vermindering van 95 procent (t.o.v. 1990) van de broeikasgasuitstoot in 2050.
  3. 100 procent broeikasgas-neutrale elektriciteit in 2050
    Elke vijf jaar komt er een klimaatplan waarin het klimaatbeleid wordt vastgesteld. Dit klimaatplan past in de systematiek van de Integrale Nationale Energie-en Klimaatplannen die voor de EU moeten worden opgesteld en het klimaatakkoord van Parijs.

GroenLinks en PvdA hebben de Klimaatwet gemaakt, deze is daarna door SP, D66, ChristenUnie, VVD en CDA omarmd waardoor de wet door 7 partijen is aanboden aan de Tweede Kamer. Daar is de wet al in december aangenomen.

“Historisch moment voor klimaatpolitiek in Nederland”

GroenLinks Partijleider Jesse Klaver: “Dit is echt een bijzonder moment. Deze wet heeft een grote impact op onze toekomst en het tegengaan van klimaatverandering. Deze wet gaat Nederland veranderen. Het is zonder twijfel mijn belangrijkste resultaat in negen jaar Kamerlidmaatschap. Maar nog veel belangrijker: dit is een historisch moment voor klimaatpolitiek in Nederland.”

Nederlandse Klimaatwet is het meest ambitieuze

Nederland is niet het eerste land dat een Klimaatwet kent. In Europa waren het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Noorwegen en Zweden waren Nederland voor. In Duitsland staat in het coalitieakkoord dat er een Klimaatwet zal komen. Wel is de Nederlandse Klimaatwet op dit moment de meest ambitieuze Klimaatwet ter wereld met een reductiedoel van 95 procent in 2050.

Photo:

Related news

List of related news articles