Knokke-Heist legt eigen visie op verzanding en eilanden voor de kust voor

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist beschouwt de problematiek van de kustveiligheid als een van de grootste uitdagingen voor de volgende decennia. Dagelijkse beelden en studies blijven ons wijzen op de stijgende zeespiegel. Daarnaast wordt het gemeentebestuur geconfronteerd met de verdere verzanding van het strand vóór de deelgemeente Heist. De uitdaging bestaat er nu in om de ‘technische oplossingen’ te laten samengaan met het behoud van de eigenheid van de badplaats en de mogelijkheden tot verdere toeristisch-recreatieve uitbouw van de gemeente.

3 eilanden
Het gemeentebestuur heeft daarom het initiatief genomen om een eigen voorstel uit te werken rond de toekomstige kustveiligheid, gebaseerd op de studie van de Vlaamse Baaien, opgemaakt door deskundige private actoren. In het voorstel van de gemeente Knokke-Heist wordt het langwerpige voorstel van de ‘Vlaamse Baaien’, dat aan een verlengde strekdam van de haven van Zeebrugge vertrok tot voor het Zwin, herwerkt tot drie afzonderlijke eilanden. Twee van deze eilanden zouden er komen met het oog op natuurontwikkeling: het zijn zandbanken die bij hoog- en springtij onder water kunnen komen.

Centraal wordt een permanent droog eiland ter hoogte van het Casino gecreëerd, met verder uitgebouwde toeristisch-recreatieve infrastructuur. Hierbij kunnen de lang gevraagde volwaardige jachthaven, bijkomende golfterreinen, congresinfrastructuur, hotel, restaurants en cafés een nieuwe dimensie geven aan Knokke-Heist. Op de naar het zuiden gerichte nieuwe stranden kunnen nieuwe watersportclubs en nieuwe vormen van waterrecreatie een plaats krijgen. Dat eiland kan via een te ontwerpen brugconstructie met de zeedijk en bestaande wegenisinfrastructuur van Knokke-Heist worden verbonden.

Verzanding in Heist
De gevolgen van de vlug toenemende verzanding voor het strand van Heist, in hoofdzaak als gevolg van de strekdam van de haven van Zeebrugge, laten zich steeds meer voelen. Een eerste belangrijk gevolg is dat de bloeiende zeilclub van de VVW van Heist volgend jaar zich verplaatst naar het strand van Duinbergen. Ander belangrijke uitdaging is het blijvend garanderen van de veiligheid voor badende kinderen bij een ver terugtrekkend water bij laag tij.

Pier voor Heist

In overleg met een aantal actoren, zoals MBZ, Unizo, de Provincie, FOD, Natuurpunt en onder leiding van het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer van de provincie, heeft het gemeentebestuur voor Heist een nieuw voorstel uitgewerkt. Dat bestaat erin om de verzanding niet tegen te gaan, maar integendeel te versnellen, zodat op middellange termijn een droog strand kan worden gecreëerd. Doel is: vóór het Heldenplein, die het eindpunt vormt van een nieuwe stedelijke ontwikkelingsas in de deelgemeente Heist, een pierconstructie uit te bouwen waar kleine boten op kunnen aanmeren. Ten westen kan een zone ingericht worden met laagdynamische toeristisch-recreatieve activiteiten, zoals strandcabines, die een zachte overgang vormt naar het natuurgebied van de Baai van Heist. Ten oosten hiervan kan een dynamisch recreatief strand ontwikkeld worden met sport- en jeugdactiviteiten en evenementenzone. In de nieuwe constructie kunnen allerlei technische ruimtes geïntegreerd worden.

Gevraagd naar zijn standpunt, heeft het gemeentebestuur nu deze visie op een toekomstscenario gestuurd aan minister-president Kris Peeters en Vlaams minister Hilde Crevits.