KNRM bestaat al 195 jaar zonder subsidie

Vandaag viert de KNRM haar 195ste verjaardag. Welbeschouwd is ‘zekerheid bieden’ het voornaamste product van de Redding Maatschappij. Want of de KNRM de komende jaren nu 1.000 keer of 3.000 keer in actie komt, elke zeevarende weet dat de KNRM paraat staat mocht zich aan boord een ongeluk of ziekte voordoen. Díe zekerheid, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar en bij alle weersomstandigheden, is de constante meerwaarde van de KNRM. Een meerwaarde van een zelfstandige, ongesubsidieerde organisatie.

KNRM reddingboot De Redder foto Gert Jan Onderwater
KNRM reddingboot ‘De Redder’. Foto, Gert Jan Onderwater.

De KNRM is voor haar voortbestaan volledig afhankelijk van donateurs, giftgevers, sponsoren en erflaters. Vrijwillige redders, vrijwillige bijdragen van donateurs en kosteloze hulpverlening zijn sinds 1824 het fundament onder de KNRM. Deze zuivere vorm van vrijwilligerswerk past bij het karakter van hulpverlenen, redden op zee en het kameraadschap dat redders bindt. Al 195 jaar.

Bekijk de historie van de KNRM op https://www.knrm.nl/195-jaar#historie