KNRM en Kustwacht gaan netcentrisch werken

De KNRM en de Kustwacht ontwikkelen het komende jaar een systeem om netcentrisch te kunnen werken tijdens reddingoperaties. Reddingboten en het Kustwachtcentrum kunnen daarmee online informatie delen, die essentieel is voor efficiënt en snel redden.

De jarenlange samenwerking tussen de Nederlandse Kustwacht en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is verstevigd door het starten van een technologisch project voor uitwisseling van informatie tijdens reddingsoperaties op het water. Moderne communicatiemiddelen maken het mogelijk om continue nautische en operationele gegevens aan elkaar door te zenden.

Meer… KNRM