KNRM zet groot in tijdens LIVEX 2009

Op zaterdag 16 mei vindt voor de kust van IJmuiden een grootscheepse evacuatieoefening plaats; de grootste uit de vaderlandse historie. Een groot aantal land- en waterhulpverleningsdiensten zal met vereende krachten ongeveer 500 passagiers van de DFDS-cruiseferry King of Scandinavia halen. De KNRM is met zeven reddingboten bij de oefening betrokken. Station Dordrecht zal met ruim 12 personen deelnemen aan deze oefening, 7 vrijwilligers zullen worden geëvacueerd met behulp van een helikopter van de Koninklijke Marine.

De oefening is een initiatief van de Kustwacht. Naast de KNRM werken ook douane, Loodswezen, Koninklijke Marine, gemeente Velsen, Veiligheidsregio Kennemerland, Port of Amsterdam de DFDS aan de actie mee. De KNRM beschouwt dit als een belangrijke oefening, die ondermeer meer zicht moet geven op de praktische uitvoerbaarheid van het vlootplan. De KNRM zet voor de oefening ongeveer 200 mensen in; voor het overgrote deel vrijwilligers.

Geoefendheid
Het werken met vrijwillige bemanningen is een kernwaarde van de KNRM. ‘Vrijwillig’ moet daarbij worden uitgelegd als ‘onbezoldigd’, want van vrijblijvendheid is geen sprake. Een functie aan boord van een reddingboot is een veeleisende. Dat moet ook wel, om 24 uur per dag, 365 dagen per jaar en ongeacht de (weers)omstandigheden inzetbaar te zijn.

Deze inzetbaarheid wordt niet alleen gerealiseerd door beschikbaarheid. Ook geoefendheid is een vereiste. De KNRM investeert permanent in opleidingen en trainingen. In de eerste plaats omdat geoefendheid de veiligheid van de eigen mensen vergroot. Maar een hogere opleidingsgraad van de reddingbootbemanningen vergroot ook de kans op geslaagde reddingen. De meeste reddingstations oefenen wekelijks.

Multidisciplinair oefenen
Er wordt continu gewerkt aan het optimaliseren van de aansluiting van land- op waterhulpverlening. De oefening LIVEX 2009 sluit daar goed op aan. De overheid, de Kustwacht, de KNRM, politie, brandweer, ambulancediensten, reddinghelikopters, douane en Loodswezen slaan op één dag de handen ineen om 500 ‘slachtoffers’ van de cruiseferry te ‘redden’. Op het land wordt de oefening voortgezet met het opvangen van de evacués en het behandelen van de ‘gewonden’.

et KNRM tijdens LIVEX 2009
De KNRM zet bij de evacuatie zeven operationele reddingboten in, te weten de reddingboten van Scheveningen, Katwijk aan Zee, Noordwijk aan Zee, Zandvoort, IJmuiden, Wijk aan Zee en Egmond aan Zee. Daarnaast wordt de reservevloot van de KNRM ingezet om zorg te dragen voor de veiligheid van alle deelnemers op het water.

hoofddoelstellingen voor de KNRM zijn:
1. Het evacueren van een grote groep personen vanaf een cruiseferry
2. Communicatie tijdens grootschalige inzet
3. Samenwerking land- en waterhulpverleningsdiensten

Bron: KNRM Dordrecht, 15-05-2009;