Koning brengt werkbezoek aan Marker Wadden

Koning Willem-Alexander bracht op dinsdag een werkbezoek aan de Marker Wadden in het Markermeer om kennis te nemen over de ontwikkeling van de Marker Wadden, de nieuwe eilandengroep die bijdraagt aan het natuurherstel van het Markermeer. De Marker Wadden worden gerealiseerd door Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. De Koning sprak tijdens de vaartocht en op het eiland met projectleiders, onderzoekers en uitvoerders.


View on Twitter.

Waarom de Marker Wadden worden aangelegd
Tijdens de vaartocht lichtten Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten en Michèle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, toe waarom de Marker Wadden worden aangelegd.

Troebel water slecht voor het bodemleven
Door de inpoldering en afscheiding van het IJsselmeer zijn in het Markermeer nauwelijks natuurlijke oevers aanwezig. Daardoor kan het slib niet meer afgevoerd worden en vormt het een steeds dikkere slibdeken in het water. Dat heeft negatieve gevolgen voor het bodemleven, de vissen en schelpdieren in het Markermeer.

Trekvogels minder voedsel 
Ook trekvogels hebben daardoor minder voedsel. De Marker Wadden worden aangelegd met zand, slib en klei uit het Markermeer, waardoor eilanden met natuurlijke oevers en begroeiing ontstaan. Dat resulteert in een natuurlijke omgeving waar bedreigde dieren en planten direct van profiteren.

Koning sprak met uitvoerders van aanleg van de Marker Wadden 
Op het eerste voltooide eiland van de Marker Wadden werd de Koning rondgeleid door Roel Posthoorn, projectdirecteur van de Marker Wadden. De Koning sprak met uitvoerders die betrokken zijn bij de aanleg van de eilanden over hun werkzaamheden en ervaringen. Voor de aanleg van dit eiland met een oppervlakte van 250 hectare was meer dan 4,5 miljoen m3 zand nodig om  stranden, wandelpaden, randen en havendammen te creëren.

Onderzoek naar herstel van de natuur
Tijdens  de rondleiding kreeg de Koning ook een toelichting op het onderzoeksprogramma dat de komende jaren op de Marker Wadden van start gaat. Dit onderzoek richt zich op het herstel van de natuur en de ontwikkeling van het slib tijdens het bouwproces. Daarvoor wordt een monitoringsprogramma opgezet waarbij diverse universiteiten, overheidsinstellingen en onderzoeksbureaus betrokken zijn.

Vooral vogels profiteren maar ook natuurliefhebbers
Tot en met 2020 wordt gewerkt aan het voltooien van de overige 4 eilanden die de eerste fase van de Marker Wadden vormen. Vooral vogels gaan profiteren van de aanwezigheid van deze eilanden in het Markermeer, maar het gebied is ook bestemd voor recreatie. Daarvoor worden onder meer een natuurhaven, wandelpaden, vogelkijkhutten en een uitkijktoren aangelegd.