Kosteloos schutten op Albertkanaal vanwege stuw in Grave

  • binnenland

De binnenvaart kan op zondag 15 januari kosteloos schutten op het Albertkanaal. Deze uitzonderlijke situatie is mogelijk gemaakt vanwege de situatie bij de stuw in Grave in een overleg tussen Koninklijke BLN-Schuttevaer en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Op deze wijze komt het ministerie tegemoet aan de wens om de logistiek zo min mogelijk vertraging te laten oplopen. 

Op verzoek van BLN-Schuttevaer heeft de ambtelijke top van het Nederlandse Ministerie overleg gevoerd met de Belgische collega’s. Het is van belang dat de binnenvaart als een betrouwbare en belangrijke vervoersmodaliteit wordt gezien.

Situatie Maas-Waalkanaal
Donderdag 29 december 2016 voer er een Duits schip in dichte mist door de stuw van Grave. De stuw raakte zwaar beschadigd, waardoor er grootte hoeveelheden water wegstroomden uit de Maas. Omwille van het lage water werd het scheepvaartverkeer op de Maas en het Maas-Waalkanaal gestremd. Om het scheepvaartverkeer toch zo veel mogelijk in bedrijf te houden, werden er een aantal omvaarroutes ingesteld. Het Albertkanaal is een van deze omvaarroutes. Om de opgelopen vertraging en bijbehorende kosten minimaal te houden, schutten de sluizen op het Albertkanaal daarom uitzonderlijk kosteloos deze zondag.

Koninklijke BLN-Schuttevaer is zeer positief te spreken over de inzet vanuit het Ministerie.
“Het was afgelopen week hartverwarmend om te ervaren hoe de samenwerking was met zowel de politieke als ambtelijke top van het ministerie, maar ook met het crisisteam Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. We hadden continu en goed overleg. Onze minister en haar team hebben bewezen pal achter de binnenvaart te staan.” Aldus een opgetogen Roland Kortenhorst, voorzitter van Koninklijke BLN-Schuttevaer.

Photo:

Related news

List of related news articles