Kreekraksluizen naar bedienen op afstand

Rijkswaterstaat werkt van 2 maart tot 23 maart en van 11 tot 1 juni aan de Kreekraksluizen om deze geschikt te maken voor bedienen op afstand. De Kreekraksluizen worden de eerste grote sluizen in Nederland die straks met moderne techniek op afstand worden bediend vanuit een nautische centrale. Voor de Oostkolk wordt de nieuwe besturing en begeleiding in maart geïnstalleerd en getest. De Westkolk volgt in mei.

Doordat er voor de scheepvaart maar één van de twee kolken beschikbaar is kunnen lange wachttijden ontstaan. Het advies voor schippers is om vooraf hun route te plannen. Zo nodig kan men omvaren via het Kanaal Zuid-Beveland en de Krammersluizen.

Maatregelen om hinder te beperken
Om te drukke, onveilige situaties voor de sluis te voorkomen treft Rijkswaterstaat een aantal maatregelen. Begeleidingsvaartuigen regelen tijdens de stremming het scheepvaartverkeer. Op  borden langs de wal staat informatie en worden instructies gegeven voor de schippers. Gedurende de stremming is afmeren voor de sluizen voor rust of overnachting niet toegestaan. De capaciteit is benodigd voor reguliere doorvaart.

Rijkswaterstaat heeft overleg gevoerd met verladers en havenbedrijven om de scheepvaart voor te bereiden op de stremmingen. Bij lange wachttijden mogen schepen niet opvaren. Rijkswaterstaat adviseert om te wachten aan de zuidkant in Antwerpen of bij de Noordzijde bij Tholen, daar wordt de scheepvaart nader geïnformeerd.

De kolk die wel in bedrijf is wordt zo efficiënt mogelijk ingezet. Het advies is om vooraf de route te plannen (www.sluisplanning.nl) en indien mogelijk vrachten te plannen buiten de drukke periodes of om te varen via Westerschelde- Kanaal door Zuid-Beveland- Krammersluizen zodat het aantal schepen bij de Kreekrak vermindert.

Van 2 tot 23 maart wordt de Oostkolk van de Kreekraksluizen aangepakt, van 11 tot 1 juni volgt de Westkolk. Nadat de Kreekraksluizen vanuit de Nautische Centrale Neeltje Jans worden bediend, worden de Postbrug en Vlakebrug over het Kanaal door Zuid-Beveland en de sluizen in Terneuzen aangepakt. De sluizen in Terneuzen worden op termijn bediend vanuit de Nautische Centrale Terneuzen.

Pilotproject 
Het ombouwen van de bedieningsinstallatie en het besturingssysteem bij de Kreekraksluizen maken onderdeel uit van het project “Modernisering Objectbediening Zeeland” (MOBZ). Dit is een pilotproject van Rijkswaterstaat waarbij in de praktijk uitgewerkt wordt hoe Zeeuwse bruggen en sluizen op afstand bediend kunnen worden. Naast de invoering van bediening op afstand omvat het project ook groot onderhoud van de sluizen in Zeeland.  Met de pilot MOBZ realiseert Rijkswaterstaat dus meer dan alleen centrale bediening.

Vlot en veilig is het motto bij de bediening van sluizen en bruggen. Door moderne camera’s op hoge masten hebben de bedienaars in de Nautische Centrales straks een optimaal beeld van wat er in en voor de sluis gebeurt. Inmiddels worden vier recreatiesluizen op afstand bediend vanuit de Nautische Centrale Neeltje Jans.

Meer… Sluisplanning