Kritiek op WCT-brief van college van GS

Het dagelijks provinciebestuur hoort geen twijfel te zaaien over de Westerschelde Container Terminal (WCT). De brief die Gedeputeerde Staten bij de startnotitie voor een nieuwe milieustudie voegden, heeft verbazing gewekt bij een deel van de provinciale politiek.

Bron: PZC, 13-06-2008;