Kustonderhoud Callantsoog, Schouwen, Domburg en Westkapelse Zeedijk klaar, Oostkapelle van start

  • binnenland

Rijkswaterstaat heeft in december het onderhoud van de zeebodem afgerond bij Callantsoog, Domburg en de Westkapelse Zeedijk. Op deze plekken werd respectievelijk 1 miljoen, 0,8 miljoen en 2,4 miljoen kubieke meter zand voor de kust onder water aangebracht. Ook het onderhoud van het strand op de Kop van Schouwen is klaar. Hier werd 1,17 miljoen kubieke meter zand opgespoten. Zo is de kust op deze locaties weer goed beschermd tegen de zee.

Tegelijk is deze maand voor de kust van Oostkapelle gestart met onderhoud van de zeebodem ter hoogte van natuurgebied De Manteling. Hier wordt 1,5 miljoen kubieke meter zand aangebracht. Na afronding wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop het zand zich richting kust en de duinen verplaatst omdat hier geen duidelijke zandbanken zijn. Doel is dit te vergelijken met de zandverplaatsing bij een actief zandbankensysteem.

Onder water of op het strand
Waar het kan brengt Rijkswaterstaat zand onder water aan, en waar het moet op het strand. Onder water is meestal goedkoper en geeft minder overlast voor strandbezoekers. Door wind, getij en stroming verplaatst het zand op natuurlijke wijze geleidelijk naar het strand.

Noodzaak kustonderhoud
Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust. Doen zij dat niet, dan raken we een groot deel van ons land kwijt aan de zee. En juist in dat deel wonen veel mensen en zijn veel bedrijven gevestigd. Door het opspuiten van zand op en vlak voor de kust, houdt Rijkswaterstaat de kustlijn op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee.

Kijk voor meer informatie over werkzaamheden kustonderhoud op www.rijkswaterstaat.nl

Related news

List of related news articles