Kustvaart rederijen doen een beroep op Wolfard & Wessels

Door de aankomende deadline van 1 Januari 2015, zijn veel rederijen genoodzaakt om over te schakelen op laag zwavelige brandstoffen zoals Gasolie voor de voortstuwing motor. Voor veel coasters die nu nog op Zware Olie, HFO, varen, brengt dit met zich mee dat hiervoor extra Gasolie bunker capaciteit aan boord moet zijn. Deze coasters zijn vanwege hun vaargebied en maximalisatie van laadvermogen daarentegen met een zeer beperkte bunkercapaciteit voor Gasolie gebouwd.

Om nu toch voldoende Gasolie aan boord te krijgen, heeft Wolfard & Wessels voor een groot aantal schepen en rederijen het brandstof systeem aan boord aangepast. Dit gebeurt veelal door een Zware Olie tank aan te sluiten op het Gasolie bunker systeem. De rederijen zorgen dat deze tank schoon gemaakt wordt, door gespecialiseerde schoonmaak bedrijven. En vanaf dat moment kan het schip langer doorvaren in SECA gebieden met de hoofdmotor op Gasolie.

Omdat al deze schepen en rederijen verschillende wensen hebben qua uitvoering en gebruik èn omdat al deze schepen door verschillende scheepswerven zijn gebouwd met verschillende ontwerpen, is bijna geen schip gelijk.

“Er is dan ook geen standaard oplossing die voor elk schip hetzelfde is, hoewel een aantal schepen wel erg op elkaar lijken. Dit vergt de nodige creativiteit en inzicht van onze medewerkers”, aldus René Veldman, Technisch Commercieel manager. “Vanaf  Oktober werken wij gemiddeld aan 4 schepen per week.”

Naast de uitvoering neemt Wolfard & Wessels ook het indienen van gewijzigde tekeningen naar Klasse bureaus voor hun rekening. Hiermee worden klanten bijna geheel ontzorgd. “Alleen het schoonmaken moet de rederij nog zelf regelen. Zeker niet de makkelijkste taak”

Meer… Wolfard & Wessels