Kustwacht: veel werk tijdens winderig weekend

Zaterdag en zondag heeft de Kustwacht diverse malen hulp moeten verlenen aan de recreatievaart en beroepsvaart.

Drie koopvaardijschepen gaven aan reparaties te moeten uitvoeren op zee in verband met machineproblemen. Dit heeft niet tot problemen geleid en alle drie schepen zijn weer onderweg.
Veertig maal kwam het Kustwachtcentrum in actie voor recreanten als gevolg van aan de grond lopen, motorproblemen, roer of mast gebroken, omgeslagen of te weinig brandstof. Daarbij waren acht surfers die naar de kant gebracht moesten worden.

Bron: Schuttevaer, 30-05-2011;