KVNR betreurt Europese `alleingang’ voor invoering CO2-meetsysteem

Het Europees Parlement heeft op 28 april 2015 de verordening aangenomen die eigenaren van schepen die Europese havens aandoen verplichten om vanaf januari 2018 de CO2-uitstoot van hun schepen bij te houden en hierover verslag te doen. De KVNR betreurt deze Europese ‘alleingang’ en had liever gezien dat Europa had gewacht op mondiale besluitvorming over een dergelijk systeem.

De verordening – waar met de Raad informeel overeenstemming over is bereikt – wordt van toepassing op schepen die zwaarder zijn dan 5.000 ton, onafhankelijk van waar ze zijn geregistreerd. De tekst wordt binnenkort in stemming gebracht in de Raad van Ministers.
Met deze regelgeving wordt een nieuw systeem in het leven geroepen dat reders verplicht de CO2-uitstoot door schepen bij te houden, te rapporteren en te verifiëren. De KVNR is niet principieel tegen dit zogenoemde MRV-systeem, maar het dient echter wel een systeem te zijn dat robuust is en daarbij voor reders goed uitvoerbaar is.

Meer… KVNR