KVNR Jaarverslag 2016: complexe uitdagingen voor zeevaart

De Nederlandse zeevaart verkeerde in 2016 nog steeds in zwaar weer. In het najaar werd dit met het faillissement van twee rederijen nog eens pijnlijk duidelijk. Afnemende groei van de wereldhandel, lage olie- en gasprijzen en overcapaciteit dragen sterk bij aan de aanhoudende crisis in de sector. Het gehele jaarverslag van de KVNR is te lezen op www.kvnr.nl/jaarverslag2016

‘Wet Bescherming Koopvaardij’ hopelijk in 2017 aangenomen
In de politiek is op het gebied van piraterij in 2016 een belangrijke stap gezet met het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet Bescherming Koopvaardij’ van VVD en CDA. KVNR hoopt dat de wet dit jaar wordt aangenomen. In 2017 wordt ook een knoop doorgehakt over het aantrekkelijker maken van het Nederlandse register. De KVNR pleit voor een maritieme autoriteit, naar Deens model. De KVNR ziet steeds meer steun voor dit idee in het gehele maritieme cluster.

Subsidie voor ballastwaterbehandelingssystemen
De redersgemeenschap is er van overtuigd dat schepen een bijdrage moeten en kunnen leveren aan een beter milieu. Om dit te kunnen financieren pleit de KVNR pleit voor de introductie van een duurzaamheidsfonds waaruit om te beginnen ballastwaterbehandelingssystemen gefinancierd kunnen worden.

KVNR wil een tijdelijke arbeidskostenverlagende regeling
Door de noodzaak de kosten tot het uiterste te verlagen, staat nu ook de werkgelegenheid van Nederlandse zeevarenden op het spel voor de KVNR. Vanuit het belang voor de werknemers zelf, de scheepvaartsector én de Nederlandse maritieme cluster vragen we om een tijdelijke arbeidskostenverlagende regeling, in aanvulling op de regeling die er al is. Volgens de KVNR is een tijdelijke steun van groot belang als de Nederlandse vloot Nederlanders in dienst wil houden.

KVNR wil verenigingsstructuur moderniseren
Tenslotte is de KVNR in 2016 een discussie gestart over het moderniseren van de verenigingsstructuur. Het bureau zal een zwaardere rol gaan vervullen. Daar hoort bij dat het bestuur meer gaat besturen op strategisch niveau. Dit betekent dat het voorzitterschap voortaan zal worden ingevuld door een reder-bestuurslid.

Photo:

Related news

List of related news articles