KVNR tegen vlootvernieuwingsprogramma

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is tegen een door Europa gesubsidieerd vlootvernieuwingsprogramma voor de shortsea. ‘De reders hebben geen behoefte aan een marktinstrument dat de concurrentie verstoort en de vervoerscapaciteit kunstmatig opschroeft.’

Bron: Schuttevaer, 24-09-2010;