Laatste beroep tegen aanleg Maasvlakte 2 ingetrokken

Faunabescherming en Havenbedrijf Rotterdam sluiten overeenkomst over Maasvlakte 2

Stichting De Faunabescherming trekt het beroep tegen de aanlegvergunning voor Maasvlakte 2 in én het Havenbedrijf Rotterdam neemt een aantal maatregelen ten gunste van zeevogels in de Voordelta. Dat is in grote lijnen de inhoud van een overeenkomst die de twee op 19 mei hebben gesloten. Het beroep van Faunabescherming was het laatste dat nog liep tegen de aanleg van het nieuwe havengebied. De Raad van State zou op 20 mei uitspraak doen in deze procedure. Het Havenbedrijf is content met deze overeenkomst omdat de aanlegwerkzaamheden voor Maasvlakte 2 nu zonder risico op vertraging verder kunnen gaan.

De belangrijkste inhoudelijke afspraak is dat het Havenbedrijf beheerplannen opstelt voor broedende kleine mantelmeeuwen, visdieven en grote sterns op Maasvlakte 2 en de bestaande Maasvlakte. Vanaf maart 2010 worden deze beheerplannen uitgevoerd. De beheerplannen zijn tevens een goed hulpmiddel bij de verdere ontwikkeling van Maasvlakte 2.

Faunabescherming trekt niet alleen haar beroep tegen de aanlegvergunning (formeel de vergunning ex. art. 19d Natuurbeschermingswet) in, maar ook haar beroep tegen de Toegangsbeperkingsbesluiten voor de Voordelta voor zover deze betrekking hebben op de natuurcompensatie voor Maasvlakte 2. De besluitvorming over de natuurcompensatie voor Maasvlakte 2 is nu definitief.

Lees meer over de Tweede Maasvlakte in onze Special op Navingo.nl

Bron: NRC Handelsblad, 20-05-2009;