Laatste examenmogelijkheid GMDSS voor invoering extra praktijktoets op 12 mei 2007!

Watersporters die toch al van plan zijn het GMDSS examen af te leggen kunnen beter even snelheid maken en zich aanmelden voor het examen op 12 mei 2007. Na die datum zal het examen zwaarder worden door invoering van een extra praktijkgedeelte.

Bron: Watersportverbond, 16-04-2007;