Laatste fase certificering duurzaam gevangen garnalen

In januari 2016 is het beoordelingstraject gestart van de drie gezamenlijke garnalenvisserij organisaties uit Denemarken, Duitsland en Nederland voor de Marine Stewardship Council (MSC). Als het traject met succes is doorlopen, zullen zij samen bijna 30 miljoen kilo per jaar gecertificeerde duurzame garnalen produceren.

De gezamenlijke vloot van meer dan 450 Nederlandse, Duitse en Deense garnalenvissers doorloopt sinds januari 2016  de MSC beoordeling. De beoordeling wordt uitgevoerd door Britse certificeerder Acoura. Een team van assessors heeft de visserij, stakeholders en beleidsmakers in februari van 2016 bezocht.

Een van de laatste en cruciale fases van het certificeringsproces is ingegaan: de fase van publieke consultatie
Na het verwerken van allerlei aanvullende informatie en reviews heeft het assessment team halverwege januari van 2017 het zogenaamde publieke concept beoordelingsrapport gepubliceerd. Dit rapport is te downloaden van de Track a Fishery website van MSC bij ‘Assessments/ Initial assessment, het document ‘Public comment draft report’. Daarmee is een van de laatste en cruciale fases van het certificeringsproces ingegaan: de fase van publieke consultatie. De partijen die bij aanvang hun interesse hebben geregistreerd hebben allemaal het rapport ontvangen en zij kunnen tot 18 februari hun commentaar kenbaar maken aan de certificeerder. Deze betrekt vervolgens al deze commentaren bij het schrijven van het finale beoordelingsrapport dat uiterlijk 18 maanden na de aanvang (28 augustus 2017) moet worden gepubliceerd.

Vraag naar duurzaam gevangen Noordzeegarnalen is groot
De vraag naar duurzaam gevangen Noordzeegarnalen wordt steeds groter. Met name in Nederland en Duitsland wordt MSC op korte termijn een vereiste. In deze twee landen wordt 40% van de gevangen Noordzeegarnalen verkocht. Ook in België wordt steeds meer gevraagd naar duurzaam gevangen garnalen. De Belgische markt is met afstand de grootste afzetmarkt voor de Noordzeegarnalen. De grote supermarktketens en saladefabrikanten kunnen reeds geruime tijd een nagenoeg compleet duurzaam assortiment aanbieden, waarbij ze kunnen kiezen uit zowel wild gevangen als gekweekte garnalen. Ze komen daarmee tegemoet aan de steeds kritischer wordende consumenten en NGO’s.

Ruim 80% van alle garnalen wordt verkocht via de grote supermarktketens in Europa, dit komt neer op ongeveer 25 tot 28 miljoen kilo ongepelde garnalen. Van alle verkochte garnalen gaat 55% rechtstreeks naar de Europese supermarkten, de overige 25% gaat naar de levensmiddelenproducenten (salade- en snackproducenten).