Laatste kans inschrijven voor de Maritime Innovation Award 2005

Innovatieve Nederlandse maritieme bedrijven hebben nog tot dinsdag 17 mei as. de kans om hun innovatie in te dienen bij Holland Marine Equipment en mee te dingen naar de Maritime Innovation Award 2005. Heeft u uw innovatie nog niet ingediend? Wacht dan niet langer en download hier het inschrijfformulier, stuur het in en laat zien dat u een Master of Innovation bent!

De Maritime Innovation Award is een uitstekende mogelijkheid om de concurrerende kracht van uw organisatie te laten zien. En met uw deelname helpt u de Nederlandse maritieme industrie haar kwaliteitsimago uit te bouwen.

Inschrijvingscriteria
De jury hanteert een breed innovatiebegrip. Dit betekent dat de winnende inzending uit verschillende categorieën kan komen. Deze categorieën zijn: · Productinnovaties · Bedrijfsprocesinnovaties (zie inschrijfformulier voor gespecificeerde informatie)

Minimumvereiste voor elke inzending is dat er een aantoonbare Nederlandse toegevoegde waarde wordt gegenereerd. Om de omvang en invloed van de innovatie te kunnen beoordelen dient de inzending voorzien te zijn van een financiële onderbouwing waaruit de potentie van de innovatie blijkt.

Ook wanneer u zelf twijfelt aan het innovatieve karakter van uw product of proces, is inschrijven voor de Maritime Innovation Award interessant. Uw innovatie kan innovatiever zijn dan u denkt! Het is tenslotte aan de jury om te beoordelen hoe innovatief u bent.

De jury, bestaande uit negen vooraanstaande deskundigen uit de scheepvaart, scheepsbouw, maritieme dienstverlening en maritieme research, beoordeelt deze zomer de binnengekomen voorstellen en stelt begin september een shortlist van nominaties op. Vervolgens begint het aftellen naar Europort Maritime (1-5 november 2005), wanneer de Maritime Innovation Award overhandigt wordt aan de winnaar!

Kortom; speelt in uw organisatie innovatie een rol? Denkt u innovatief te opereren? Wenst u meer (inter)nationale bekendheid, een innovatief bedrijfsimago en een bevestiging van uw innovatie? En wilt u uw concurrentiepositie verbeteren en uw return on investment verhogen? Wacht niet langer en schrijf dan nu in voor de Maritime Innovation Award 2005!

Download hier het inschrijfformulier en retourneer dit voor dinsdag 17 mei 2005 aan Holland Marine Equipment. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Diana Mulder, projectleider Innovatie (T: (010) 44 44 333 of
E: [email protected]).

De Maritime Innovation Award heeft ten doel meer bekendheid te geven aan de vernieuwende kracht die uitgaat van de maritieme en offshore toeleveringsindustrie. Daarnaast wil zij innovatieve ontwikkelingen binnen de maritieme cluster stimuleren.

Bron: HME, 29-04-2005;