Laatste zonnepanelen geïnstalleerd voor proef op Slufter

Vorige week zijn de laatste zonnepanelen geïnstalleerd in het depot voor verontreinigde baggerspecie in het uiterste westen van de Rotterdamse haven, de Slufter. De zonnepanelen nemen deel aan een proef die moet aantonen dat de ontwikkeling van drijvende zonne-systemen technisch en economisch haalbaar is op wateren met ruige condities zoals op de Slufter.

De laatste zonnepanelen zijn geplaatst door Sunfloat. Drie andere bedrijven hebben hun zonnepanelen eerder geplaatst voor de proef, Wattco, Texel4Trading en Sunprojects. Alle vier bedrijven zijn bouwers van drijvende zonne-systemen.

Mogelijk een grootschalig zonneveld op de Slufter
Er wordt ook gekeken aan welke eisen de systemen moeten voldoen, zodat waterbeheerders er succesvol een vergunning voor kunnen afgeven. Deze proef is in 2016 aangekondigd tijdens de Klimaattop van 26 oktober. Als de proef succesvol is, onderzoeken Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam, de eigenaren van de Slufter, of het mogelijk is om op commerciële basis een grootschalig zonneveld op de Slufter te realiseren. De deelnemers krijgen nog even de gelegenheid om te wennen aan de omstandigheden zodat de proef kan beginnen in het begin van het stormseizoen.