Leerlingen Vincent van Gogh nemen kijkje in keuken provincie Drenthe

  • binnenland

Ondertekening Jet-Net samenwerkingsovereenkomst
In aanwezigheid van een aantal leerlingen en betrokken docenten ondertekenden gedeputeerde Henk Jumelet en sectordirecteur Bert Oosting van CS Vincent van Gogh op 19 augustus een zogeheten Jet-Net samenwerkingsovereenkomst. Doel is om meer havo/vwo-leerlingen enthousiast te maken voor vervolgopleidingen in de techniek. Drenthe is de eerste provincie die als Jet-Netbedrijf op deze manier activiteiten ontwikkelt met het onderwijs.

De komende vier jaar zullen het Vincent van Gogh en de provincie Drenthe samen diverse activiteiten ontwikkelen voor leerlingen, docenten en ouders. De provincie Drenthe laat door voorbeelden en toepassingen uit de praktijk zien wat de carrièremogelijkheden binnen de technologie zijn. Die praktijk is in Assen zelf en de nabije omgeving. Die verbinding met de eigen stad en de omgeving is een belangrijke component in de samenwerking.

Gedeputeerde Henk Jumelet: “Dit is een mooie manier om jongeren te laten ervaren wat je met een techniekopleiding in de praktijk kunt. Want voor goed opgeleide technici liggen de toekomstkansen.” De provincie Drenthe zet zich met het Techniekpact Noord-Nederland samen met overheden, onderwijsinstellingen, ondernemers en vele anderen in om de aansluiting van het techniekonderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren en het tekort aan technisch personeel terug te dringen.

Jet-Net staat voor Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, een samenwerkingsverband van het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, intermediaire organisaties, overheden, de Stichting Platform Bèta en Techniek, het Ministerie van OCW en het Ministerie van EZ. Jet-Net inspireert en enthousiasmeert havo- en vwo-leerlingen door hen te laten ervaren hoe uitdagend, interessant en relevant technologie is. Voor de maatschappij én hun eigen leven en toekomst.

Meer… Provincie Drenthe, Jet-Net

Related news

List of related news articles