lezing RDM Campus Innovation Network over Maintenance en Duurzaamheid

Het RDM Campus Innovation Network organiseert op dinsdag 29 november een lezingenprogramma over Maintenance en Duurzaamheid. Maintenance is van groot belang voor de Rotterdamse haven, waar ook RDM Campus is gevestigd. Albeda College en Zadkine bieden hier gezamenlijk de opleiding Maintenance in de Industrie aan, die mede een antwoord moet bieden op het groeiende tekort aan onderhoudspersoneel in de regio. Sprekers tijdens de lezing zijn Mark Haarman, managing partner van Mainnovation en schrijver van het boek Value Driven Maintenance, en Paul de Beijer, Director Port Infrastructure Management bij het Havenbedrijf Rotterdam. De lezing vindt plaats van 15.30 tot 17.00 uur op RDM Campus in Rotterdam. De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel. Geïnteresseerden kunnen zich, ter kennismaking met het Innovation Network, kosteloos aanmelden voor deze lezing via www.rdmcampus.nl/lezingen.

Lezing Mark Haarman
Mark Haarman is managing partner van Mainnovation, een jong en dynamisch onderhoudsadviesbureau dat in 2000 is opgericht. Mainnovation heeft een methode ontwikkeld om onderhoud te benaderen vanuit het perspectief van waardecreatie voor het bedrijf. Aan de hand van zijn boek Value Driven Maintenance en praktijkcases gaat Mark in op de vraag hoe een brug kan worden geslagen tussen het traditionele onderhoudsdenken en het sturen op economische toegevoegde waarde. Daarbij zal hij specifiek ingaan op de ‘quick wins’ die bedrijven kunnen maken bij het realiseren van duurzaamheidambities door een integrale benadering van onderhoud in de bedrijfsvoering.

Lezing Paul de Beijer
Paul de Beijer is Director Port Infrastructure Management bij het Havenbedrijf Rotterdam. Vanuit zijn jarenlange ervaring als eindverantwoordelijke voor het totale beheer van de Rotterdamse haven zal hij zowel op strategisch als op praktisch niveau inzoomen op nut en noodzaak van maintenance voor een duurzame haven. Welke rol speelt maintenance in het realiseren van de duurzaamheidambities van de Rotterdamse haven (Havenvisie 2030 en Rotterdam Energy Port)? Wat betekent dit praktisch voor de kwalificaties van de werknemers van de toekomst? Welke inbreng heeft het Havenbedrijf van het bedrijfsleven, de ‘contractors’ en het onderwijs nodig om de duurzaamheidambities te realiseren? Welke kennis en kunde is hiervoor nodig en waar liggen de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst?

Brug tussen kennis en bedrijfsleven
Innoveren is dé sleutel om de (internationale) concurrentie voor te blijven. Innovatie vraagt om kennis. Op RDM Campus komen kennisinstellingen en bedrijfsleven samen en wordt in een open omgeving gewerkt aan innovaties. De sectoren waar RDM Campus zich op richt zijn bouw, mobiliteit, energie, maintenance, design en architectuur. Het jaarprogramma van het RDM Campus Innovation Network omvat onder meer lectoren/hooglerarenlezingen over deze onderwerpen. Het Innovation Network is hét platform waar u nieuwe kennis opdoet, best practices uitwisselt met collega’s en natuurlijk volop kunt netwerken. Meer informatie over het Innovation Network of aanmelding voor het lidmaatschap is te vinden op www.rdmcampus.nl/innovationnetwork.

Over RDM Campus
RDM Campus is een unieke locatie met een uniek concept: Research, Design & Manufacturing. Onder dit motto komen op de voormalige werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij kennisinstellingen en bedrijfsleven samen. De ambitie van RDM Campus is duidelijk: uitgroeien tot hét regionaal kennis- en innovatiecentrum binnen de thema’s bouw, mobiliteit, energie, maintenance, design en architectuur. RDM Campus is een samenwerking tussen Albeda College, Hogeschool Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam.

Meer…  RDM Campus