LINc werkt aan verdere profilering containerbinnenvaart

  • binnenland

Sinds begin 2017 is LINc bezig met een werkprogramma om de containerbinnenvaart verder te profileren. Een van de belangrijkste pijlers in het werkprogramma is de verbetering van de afhandeling in de zeehavens van Rotterdam & Antwerpen.

Structurele maatregelen voor de vertragingen in zeehavens
De visie van LINc is dat de “lopende band” van de binnenvaart onafhankelijk van (verstoringen in) de zeehaven moet kunnen blijven functioneren. Vanwege de huidige congestie in de zeehavens is LINc daarom in gesprek met diverse partners en stakeholders om gezamenlijk te werken aan structurele maatregelen.

Planningstool voor containerbinnenvaart
Daarnaast neemt LINc actief deel aan de ontwikkeling van Nextlogic. In dit project wordt een sector breed gedragen dynamische, integrale planningstool ontwikkeld met als doel optimalisatie van de afhandeling van de containerbinnenvaart binnen de haven van Rotterdam.

Nieuwe huisstijl en website van LINc
Om bij te dragen aan de profilering van de containerbinnenvaart is er de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuwe huisstijl voor LINc. Als onderdeel daarvan is een nieuwe website www.linc.network ontwikkeld rond het LINc-netwerk en haar leden, gericht op informatievoorziening over de containerbinnenvaartsector en de belangrijkste partners en stakeholders.

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten