Lintje voor verdiensten in de scheepvaart

  • binnenland

Tijdens de opening van de Maasbrachter Havendagen op vrijdag 23 juni heeft Roelof Fransbergen (64) uit Maasbracht uit handen van burgemeester Stef Strous de onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje Nassau mogen ontvangen. Fransbergen ontving de onderscheiding voor zijn grote verdiensten voor de scheepvaart, het behoud van het varend cultureel erfgoed, zijn inzet voor de (oud) schippersgemeenschap en zijn ondersteuning lokale verenigingen.

Zo was hij voorzitter van de Open Scheepvaartdagen (tegenwoordig Maasbrachter Havendagen), bestuurslid van de Stichting Sociëteit Harmonie St. Cecilia Maasbracht en bestuurslid van de Ondernemersvereniging Maasbracht, sectie havenondernemers. Voorzitter en lid van de Raad van Elf van Carnavalsvereniging ‘De Hoonder’ Maasbracht, Prins Carnaval, bestuurslid van de Vereniging van Scheepsbevrachters en Logistieke Dienstverleners in de binnenvaart en voorzitter van het Maas Binnenvaartmuseum Maasbracht.

Hij is de oprichter en voorzitter van de Stichting ‘Vrienden van het verzorgingshuis Dr. Engelsoord, voorzitter van de Stichting Tjalk ‘Nooit Volmaakt’, beschermheer/adviseur van Harmonie St. Cecilia Maasbracht, lid van de Stichting behoud varend erfgoed ‘De beide Limburgen’, coördinator sociaal pastorale activiteiten Katholiek Sociaal Cultureel Centrum Rijn- en Binnenvaart, ambassadeur voor de binnenvaart en belangenbehartiger tussen schippers en walsamenleving.

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten