LNG-aangedreven EcoLiner zorgt voor substantiële brandstofbesparing

Het groenste binnenvaartschip dankzij innovaties Damen Group. Begin februari presenteerde Damen Shipyards Group op haar Roemeense werf de eerste LNG-aangedreven Damen EcoLiner-binnenvaarttanker. De EcoLiner is ontwikkeld omdat er in de binnenvaart grote behoefte bestaat aan zuinigere schepen, terwijl tegelijkertijd de uitstoot moet worden teruggedrongen. Het EcoLiner-ontwerp combineert conventionele beproefde technieken met duurzame innovaties, zoals de eerste luchtgesmeerde romp met ACES-technologie, een gas-elektrisch schroefasvoortstuwingssysteem en een van de eerste Van der Velden® Flex Tunnels. Dit innovatieve schip zorgt voor een indrukwekkende besparing op de brandstofkosten tot wel 25%. Omdat het project als onderdeel van het “LNG Masterplan Rijn-Main-Donau” bijdraagt aan een groenere transportsector, wordt het in het kader van het TEN-T-programma (Trans-European Transport Network) met ruim € 1,1 miljoen gecofinancierd door de Europese Unie.

Onlangs zijn er bij onderzoeksinstituut MARIN uitgebreide tanktests van het nieuwe ontwerp uitgevoerd, waarmee inderdaad is dat de EcoLiner zeer zuinig is. Volgens Simon Provoost, product director Inland Waterway Transport bij Damen Shipyards, waren de tests heel belangrijk om te kijken hoe de combinatie van de verschillende innovaties in de praktijk uitpakte, zodat Damen de EcoLiner met een laadvermogen van 3.040 m3 met het volste vertrouwen op de markt kon brengen.

“Nu de tests bij MARIN naar tevredenheid zijn afgerond, kunnen we de EcoLiner in Nederland afbouwen. We zijn al in gesprek met een aantal geïnteresseerde partijen. Brandstof is een van de grootste kostenposten in de binnenvaart, dus als rederijen 20% of meer hierop kunnen besparen, is dit heel interessant voor hen.”

Zo zorgt de EcoLiner voor lagere kosten en emissies
“Elk onderdeel van de EcoLiner is erop gericht om brandstof te besparen”, aldus Provoost. “Samen met het feit dat het schip vaart op LNG in plaats van op diesel, zorgt dit ervoor dat de EcoLiner veruit het meest groene binnenvaartschip van Europa is. Het wordt steeds belangrijker voor rederijen en opdrachtgevers dat zij duurzaam opereren en voorbereid zijn op de ‘groene corridors’ volgens de emissievoorschriften voor de binnenvaart.”

Een aantal van de belangrijkste innovaties aan boord van de EcoLiner:
·         ACES-luchtsmering zorgt voor een aantoonbare 15%-besparing van het brandstofverbruik
·        De EcoLiner is het eerste schip dat gas-elektrische voortstuwing combineert met beproefde, onderhoudsarme schroefasvoortstuwing
·         Door het gebruik van het schone LNG wordt de uitstoot van CO2, SOX, NOX en deeltjes aanzienlijk gereduceerd
·         Het energiemanagementsysteem van de 4 LNG-generatorsets zorgt zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts voor optimale motorbelasting en brandstofbesparing
·        De intrekbare Van der Velden® Flex Tunnels verminderen de weerstand en maken het mogelijk om grotere, hoogrendement-straalbuizen te installeren
·         Optioneel warmteterugwinningssysteem voor het koelen of verwarmen van vracht en bemanningsverblijven

Modulair ontwerp
De projectleiding van het EcoLiner-project ligt bij Damen Shipyards Hardinxveld. Rob Schuurmans, project manager en initiatiefnemer van dit innovatieve concept zegt: “De romp is in Roemenië gebouwd, maar de installatie en montage van alle belangrijke systemen (zoals alle gasgeneratoren, energiemanagementsystemen, voortstuwings- en roersystemen) heeft in Nederland plaatsgevonden. Op die manier hebben we optimaal gebruik gemaakt van de specialistische expertise binnen onze diverse vestigingen. Het schip is 110 m lang en door Bureau Veritas gecertificeerd. De oplevering is gepland voor de zomer van 2015.”

De eerste EcoLiner wordt als tanker opgeleverd, maar het modulaire concept kan zodanig worden aangepast dat elk soort vracht kan worden vervoerd, ook containers en droge bulk. De volledige LNG-installatie, inclusief de tanks met een bunkercapaciteit van circa 45 m3 LNG, bevindt zich achter de bemanningsverblijven. Hierdoor kan de indeling vóór de cofferdam volledig worden afgestemd op de wensen van de klant.

The Centrale Commissie voor de Rijnvaart en de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (ADN-UNECE) hebben het gasaangedreven ontwerp goedgekeurd, wat betekent dat het schip op alle internationale binnenwateren mag varen.

De innovaties van de Damen EcoLiner: Luchtgesmeerde ACES-romp
De EcoLiner is het eerste schip met een luchtgesmeerde ‘ACES’-romp (Air Chamber Energy Saving), oorspronkelijk ontwikkeld op de voormalige Damen-scheepswerf Bodewes. Uit tanktests en proeven op ware grootte is gebleken dat het ACES-concept indrukwekkende brandstofbesparingen tot 15% oplevert, afhankelijk van de snelheid en belasting.

“Mensen denken vaak dat luchtsmering bestaat uit kleine belletjes die over de onderkant van de romp lopen”, aldus Provoost. “Maar ACES werkt volkomen anders. De lucht wordt vastgehouden in kamers onder de romp en er wordt een kleine hoeveelheid lucht in de kamer geperst als compensatie voor eventuele lucht die onderweg ontsnapt. Eigenlijk een heel eenvoudig concept, maar wel één dat substantiële besparingen oplevert.”

Meer… Damen