LNG baggerschip Ecodelta van start met onderhoud in Eemshaven

Vandaag start het op LNG-aangedreven baggerschip de Ecodelta van Van der Kamp voor het eerst haar onderhoudswerkzaamheden in de Eemshaven.

LNG baggerschip Ecodelta in Eemshaven. Foto, Mariska Burema, Eemshavenonline.nl
LNG baggerschip Ecodelta in Eemshaven. Foto, Mariska Burema, Eemshavenonline.nl

De werkzaamheden starten in gedeelten van de Eemshaven waar de meeste aanslibbing heeft plaatsgevonden, voornamelijk het Doekegatkanaal en de Beatrixhaven. Uiteindelijk zal de hele haven weer op de gewenste diepte zijn. De werkzaamheden zijn na verwachting over ongeveer anderhalve week klaar, de eerstvolgende baggercampagne vindt in oktober plaats.

De Ecodelta is in januari gedoopt in Rotterdam en onderhoudt ook het havengebied van Rotterdam op diepte de aankomende jaren.

De Ecodelta

De Ecodelta is een hypermodern LNG-aangedreven baggerschip en is eigendom van Bagger- en Aannemingsmaatschappij Van der Kamp uit Zwolle. De milieuvriendelijke aard van het schip maakt het in het bijzonder geschikt voor baggerwerkzaamheden, daar waar het extra wenselijk is om zo schoon mogelijk te werken, zoals het kwetsbare waddengebied bij de Eemshaven. De Ecodelta, een zogenaamde sleephopperzuiger, en brengt het opgezogen slib naar vergunde locaties vlak buiten de Eemshaven waar het materiaal mag worden verspreid. Het schip is 134 m lang en heeft een capaciteit van 6000 m3.

Schone brandstof

Door te kiezen voor LNG als brandstof kan de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) verlaagd worden met 20 procent en die van stikstofoxide (NOx) met 85 procent. Zwavel- en fijnstofemissies worden tot praktisch nul teruggebracht. LNG is daarmee de schoonste brandstof die op dit moment op grote schaal voor de scheepvaart beschikbaar is.

Groningen Seaports is er trots op dat de Ecodelta – als eerste LNG aangedreven baggerschip ter wereld – het onderhoud uitvoert in de Eemshaven. Met de inzet van de Ecodelta realiseren we tevens een van de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst natuurverbetering en verbetering bereikbaarheid Eems-estuarium. Beide programma’s zijn in 2014 gestart en vormen de basis voor de samenwerking aan de vaargeulverruiming Eemshaven Noordzee en het latere programma EemsDollard2050.