LNG Masterplan voor Rijn-Maas-Donau

De veiligheid rondom LNG is een hot topic, nu het steeds meer de brandstof van de toekomst wordt. Vijf havens – Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Antwerpen, Haven van Mannheim, Haven van Strassburg en de havens van Zwiterland – sloegen hun handen ineen om alle kennis die er nu al is op het gebied van LNG-veiligheid, te bundelen. Zodat de informatie op praktische wijze beschikbaar komt voor andere havens die in de toekomst met LNG aan de slag willen gaan.

Falck Risc kreeg de opdracht om samen met de Gezamenlijke Brandweer te onderzoeken in hoeverre nooddiensten en de verschillende havenbedrijven zijn voorbereid op de opkomst van LNG. Het onderzoeksrapport geeft daarnaast een praktische handleiding voor alle te zetten stappen om de LNG-keten in een haven tot stand te brengen.

Het studierapport van Falck Risc is het eerste van een serie rapporten die worden uitgebracht dankzij het door de EU-gesponsorde project Masterplan Rhine-Main-Danube. Het totale project stimuleert alle facetten die nodig zijn om LNG meer voet aan de grond te laten krijgen. 10% van het project bestaat uit studies en rapporten, 90% uit pilotprojecten. De haven van Rotterdam is één van de trekkers van het totale project.

Het rapport is gratis in vier talen te downloaden op de website van het Masterplan project: LNG Masterplan

 

 

Related news

List of related news articles