LNG-terminal LionGas op Maasvlakte stap verder

LNG-ontwikkelaar 4Gas kan verder met de realisatie van de LionGas terminal in de haven van Rotterdam. Een beroepsprocedure die door de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) was aangespannen tegen bepaalde ontheffingen van artikelen in de Gaswet is door het College van Beroep voor het bedrijfsleven ongegrond verklaard. Door de uitspraak kan 4Gas contracten aangaan met leveranciers en afnemers van het vloeibare gas en afspraken maken over de financiering.

Bron: Nieuwsblad Transport, 03-06-2009;