LNG-veiligheidsonderzoek en eerste LNG-oefenlocatie in Rotterdam 

  • binnenland

Leidende rol Falck LNG-veiligheidsrichtlijnen in EU
Het Nederlandse bedrijf Falck Risc wordt de belangrijkste deskundige op het gebied van LNG-veiligheid in Europa. Samen met de Gezamenlijke Brandweer gaat Falck Risc richtlijnen en aanbevelingen opstellen voor noodhulpdienstverlening op het gebied van LNG (Liquefied Natural Gas). Het project maakt deel uit van het LNG Masterplan Rijn-Main-Donau en zal eind dit jaar gereed zijn. Als coördinator voor de Rijn-Corridor in dit Europese project is het Havenbedrijf Rotterdam verantwoordelijk voor het onderzoeksproject van Falck Risc.

Falck oefenfaciliteit LNG in bedrijf

Foto:Vandaag werd de eerste LNG-oefenlocatie op het terrein van Falck in de Rotterdamse haven officieel in gebruik gesteld door Arjen Littooij, algemeen directeur Veiligheidregio Rotterdam-Rijnmond

Falck Risc en de Gezamenlijke Brandweer hebben de aanbesteding voor een LNG-veiligheidsonderzoek gewonnen – een opdracht van de Europese Unie (TEN-T) en een belangrijk onderdeel van het LNG Masterplan. De twee organisaties werden gekozen vanwege hun uitgebreide expertise in het omgaan met en bestrijden van noodsituaties en calamiteiten. René de Vries, havenmeester van Havenbedrijf Rotterdam: “Hun pragmatische benadering zorgt voor onmiddellijke inzichten hoe te handelen bij een LNG-incident in de binnenvaart. Noodhulporganisaties in de gehele Rijn-Main-Donau regio, die zich uitstrekt van Rotterdam tot Constanta (Roemenië), zullen profiteren van dit project.” Samen met de havens van Antwerpen, Mannheim, Straatsburg en Zwitserland zullen de uitkomsten leiden tot praktische adviezen en strategische methodes hoe noodhulp kan worden afgestemd op de binnenvaart.

European Unie
“Deze studie is een grote stap op weg naar een eenduidig en efficiënt Europees model van regulering voor LNG als brandstof en lading in de binnenvaartsector”, zegt De Vries. “Het is één van de belangrijkste doelen van het LNG Masterplan.” De research voor de studie loopt momenteel; het definitieve rapport wordt eind 2014 verwacht.
De voorgestelde aanbevelingen worden naar de Europese Unie gestuurd om te komen tot consistente regelgeving en richtlijnen over het transport en gebruik van LNG in de binnenvaartsector.

LNG-oefenlocatie
De wereldwijde vraag naar LNG als brandstof en lading neemt toe, waarbij de haven van Rotterdam het grootste LNG-knooppunt van Europa is. Maar ook als het gaat om veiligheid is Rotterdam toonaangevend. Falck Risc, gevestigd in de haven van Rotterdam, is niet alleen expert in advisering van LNG-regelgeving, maar ook vakkundig in het veilig omgaan met het product LNG. Vandaag opent Falck op de Rotterdamse Maasvlakte de allereerste trainingslocatie voor LNG in Noordwest-Europa.

Theorie en praktijk
Robbert van der Veen, directeur Falck Risc: “Falck Risc helpt de Rotterdamse haven en andere relaties met het veilig omgaan met LNG. Falck Risc doet dit door praktijk en theorie aan elkaar te verbinden. De nieuwe hightech LNG-oefenomgeving op de Maasvlakte levert hier een belangrijke bijdrage aan.” Hier kunnen brandweerteams, medewerkers en leden van bedrijfshulpverleningsteams uit de chemische en petrochemische industriesector in een realistische omgeving oefenen in het anticiperen op en omgaan met de risico’s die verbonden zijn aan LNG. Arjen Littooij, algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: “Het bestrijden van een LNG-incident is geen dagelijkse kost. En wat je zelden doet, doe je zelden goed. Om die reden ben ik blij met deze locatie, waar LNG beschikbaar is voor alle mogelijke calamiteitenoefeningen.”

Meer… Falck

 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten