Lobby om bevaarbaarheid windmolenparken Noordzee

  • binnenland

windmolens 01

Windturbineparken moeten bevaarbaar worden voor kleine schepen. Hiervoor pleit het Watersportverbond in samenwerking met het Platform Waterrecreatie en BBZ Chartervaart. Zij worden hierbij gesteund door Sportvisserij Nederland en HISWA vereniging.

Om dit te bewerkstelligen is een verandering in regelgeving nodig. Hierbij kijken zij onder andere naar goede voorbeelden in het buitenland. Zo is op het Britse, Deense en Duitse deel van de Noordzee doorvaart onder voorwaarden toegestaan.

Gevaar voor veiligheid
Volgens de huidige regelgeving zijn de windturbineparken op het Nederlandse deel van de Noordzee niet doorvaarbaar. Dit betekent dat kleine schepen verplicht zijn nu om een windmolenpark heen te varen. Tijdens het watersportseizoen maken vele duizenden zeegaande zeiljachten, motorjachten, sportvisboten en zeilcharters gebruik van het vaarwater op de Noordzee. Door het verkleinen van het vaargebied worden zij gedwongen te varen in de nabijheid van grote zeevarende schepen en worden direct geconfronteerd met verhoogde veiligheidsrisico’s.

Meer… Watersportverbond

Related news

List of related news articles