Loodsen naar World Port Center

Op 29 juni verhuisden de loodsdienstleider en het Loodsen Coördinatie Team – dat de inzet van de loodsen regelt – van de verkeerscentrale Hoek van Holland naar het World Port Center, het hoofdkantoor van het Havenbedrijf Rotterdam. De verhuizing is mede ingegeven door de verbouwing van de verkeerscentrale maar moet ook de samenwerking tussen operationele dienstverleners en Havenbedrijf optimaliseren. Door de ingebruikname van Maasvlakte 2 zal het scheepvaartaanbod de komende jaren naar verwachting toenemen.

Het Havenbedrijf is verantwoordelijk voor de veiligheid en orde van de Rotterdamse haven. Daartoe werkt het nauw samen met de Loodsen Corporatie Rotterdam-Rijnmond die beschikt over 220 registerloodsen, die jaarlijks ruim 60.000 zeeschepen van en naar de Rotterdamse haven loodsen.

Bron: Port of Rotterdam, 30-06-2011;