Loodsgeldtarieven 2009 vastgesteld

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft de loodsgeldtarieven voor 2009 vastgesteld. De loodstarieven voor de Rotterdamse havens dalen met ruim 7%. De tarieven in Amsterdam en de Nederlandse Scheldehavens stijgen tussen de 2% en 3%. De tarieven in de Noordelijke havens, waar nu nog de laagste tarieven gelden, stijgen 6% tot 17%. De aanpassing van de tarieven varieert per haven. Dat komt mede door de afbouw van kruisfinanciering tussen de havens. De Nationale Havenraad heeft geadviseerd die kruisfinanciering af te bouwen.

Het Loodswezen heeft in september het tarievenvoorstel bij de NMa ingediend. Dit voorstel is tot stand gekomen na consultatie van de sector. Het voorstel behelst een macro verhoging van 2,44 % voor alle havens. Het is de eerste keer dat de NMa de tarieven vaststelt sinds de inwerkingtreding van de Wet Markttoezicht registerloodsen. Voorheen werd dit door de Minister van Verkeer en Waterstaat gedaan.

De loodsen zijn onder de algemene noemer van het Loodswezen georganiseerd in een beroepsorganisatie en een bedrijfsorganisatie en zijn werkzaam in vier regio’s: Noord, Amsterdam-IJmond, Rotterdam-Rijnmond en Scheldemonden. Het Loodswezen telt 450 registerloodsen en 400 medewerkers als ondersteunend personeel. Tezamen realiseren zij jaarlijks een omzet van circa 180 miljoen Euro.

Bron: Loodswezen, 19-12-2008;