Maersk nog lang niet uitgekocht

Marktonderzoekers houden rekening met enige afname van de groei van de containerscheepvaart via 8 procent in 2007 naar 6 procent in de periode 2008-2010. Maar die percentages zullen nog ruim boven de groei van de wereldeconomie liggen. Een goede sector dus om in te beleggen? Die conclusie is wat kort door de bocht.

Bron: VEB, 12-12-2006;