Maeslantkering

De Maeslantkering bij Hoek van Holland ligt in de Nieuwe Waterweg. Dit spectaculaire bouwwerk is onderdeel van de Deltawerken en vormt samen met de Hartelkering en dijkverbreding Rozenburg de Europoortkering. De Maeslantkering is belangrijk bij de bescherming van Zuid-Holland tegen hoogwater vanuit de Noordzee. Samen met duinen en dijken beschermt deze kering een belangrijk gebied waar miljoenen mensen wonen en werken.

Bron: Rijkswaterstaat, 09-09-2011;