MARIN, Cruden en Tree C Technology leggen basis voor Fast Small Ship Simulator voor Defensie

Hevige trillingen en schokken tot wel 9G over gemiddeld 1000 uur per jaar. Dat is wat instructeurs van kleine snelle vaartuigen zoals de Fast Raiding, Interception and Special Forces Crafts (FRISC) nu moeten doorstaan. Dat hoeft straks niet meer. Over twee jaar krijgen operators van dit soort vaartuigen hun opleiding en training in de Fast Small Ship Simulator (FSSS).
Eén van de vele voordelen die ontstaan als het prototype van de FSSS straks als product van het vandaag gestarte project klaar is. Andere voordelen zijn: meer trainen voorkomt ongelukken in de praktijk, opleiding en training zijn niet meer afhankelijk van de weerssituatie buiten, geen slijtage van operationele FRISC’s die gebruikt worden voor de opleidingen, veel lagere brandstofkosten en oefenen met andere (marine) simulatoren zoals de Ship Handling Simulator (SHS) wordt mogelijk.

Doelstelling Het Fast Small Ship Simulator project beoogt een simulator te ontwikkelen die specifiek is ontworpen rondom de mens als actor in een dynamische nautische setting waarbij ‘broaching, slamming, surfing, planing & capsizing’ en de interactie met andere schepen of objecten (kade, strand, pier, steiger e.d.) de belangrijkste risico elementen zijn tijdens de operatie met snelle wendbare kleine schepen.

Samenwerkingsverband Dit project is een samenwerkingsverband tussen DMO, Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) als kennisinstituut en de leveranciers Cruden en Tree C Technology. De Defensievaarschool (DVS) en de Surface Assault and Training Group (SATG) van de Koninklijke Marine participeren als belangrijkste eindgebruikers voor dit project.
Generaal-Majoor Peter Dohmen ondertekende als voorzitter van CODEMO namens Defensie de overeenkomst. De generaal deed uit de doeken dat het bedrijfsleven, met name het MKB, innovatieve ontwikkelingsvoorstellen kan indienen bij de Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling. Als dit relevante voorstellen zijn met zicht op rendement voor Defensie, dan geeft CODEMO toestemming om te starten. Het FSSS-project is één van dit soort initiatieven.

Consortium Het unieke van het FSSS project is de grote mate van technologische vernieuwing door voor het eerst ter wereld en op een integrale manier een koppeling te maken tussen hoogwaardige manoeuvreer- en zeegangssimulatietechnologie, een moderne bewegingsopstelling en state-of-the-art visualisatie van de omstandigheden.

Meer… MARINCruden en Tree C Technology