MARIN ontvangt € 14 miljoen voor bouw van uniek onderzoekslaboratorium

Maandag 15 maart 2010 ontvangt MARIN uit handen van minister van Economische Zaken, mevrouw M.J.A. van der Hoeven, een investeringbudget van € 14 miljoen voor de bouw van een uniek Twee Fasen Laboratorium (TFLab). Door de bouw van dit TFLab, dat internationaal uniek in zijn soort zal zijn, biedt MARIN in de toekomst nieuwe mogelijkheden om veiligheid van scheepvaart en offshore te verhogen en energieverbruik en emissies te verlagen. Met deze investering in de kennisinfrastructuur versterkt het ministerie van Economische Zaken de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse maritieme sector.

Met het investeringsbudget, dat beschikbaar gesteld wordt vanuit het Fonds Economische Structuurversterking, zal MARIN haar huidige Vacuüm Tank in Ede aanpassen tot een geheel nieuwe faciliteit. De bestaande Vacuüm Tank biedt al de mogelijkheid onder vacuümomstandigheden onderzoek te doen naar het gedrag van schepen of constructies. Door het schalen van de luchtdruk kan het gedrag van schepen in golven significant beter nagebootst worden.

Nu MARIN de Vacuüm Tank zal uitbreiden met golfopwekkers en daaraan gerelateerde voorzieningen zoals golfdempers en meetsystemen, worden geheel nieuwe onderzoeksrichtingen geopend op het gebied van het lek raken van schepen, het verbeteren van de efficiency van de voortstuwing van schepen en het reduceren van de wrijvingsweerstand. Een interessant gegeven is dat straks golven van 21 meter hoogte gesimuleerd kunnen worden, hetgeen tweemaal hoger is dan in de huidige faciliteiten van MARIN.

De nieuwe onderzoeksmogelijkheden dragen in belangrijke mate bij aan een versterking van de internationale kennispositie van MARIN en daarmee direct aan de concurrentiepositie van de Nederlandse maritieme sector.

Het project zal eind 2011 worden afgerond.

Bron: Marin, 15-03-2010;