Marine scheepsbel Tjerk Hiddes start Statenvergaderingen

Bij het begin van vergaderingen van Provinciale Staten van Fryslân klinkt voortaan de scheepsbel, die voorheen dienst deed op het marineschip Tjerk Hiddes. Kapitein-luitenant ter zee Wiggert Vooijs biedt de bel vandaag aan Commissaris van de Koning John Jorritsma. Dit gebeurt op het Provinsjehûs in Leeuwarden. De bel is eigendom van het Marine museum in Den Helder.

Meer… Provincie Fryslân