Marine sluit grote, multinationale oefening Joint Warrior af

De internationale maritieme oefening Joint Warrior met 34 marineschepen, 5 onderzeeboten, tientallen helikopters en vliegtuigen en bijna 5.000 militairen is afgerond. Gedurende twee weken oefenden de deelnemers het gevecht in het hoogste geweldsspectrum. Nederland leverde dit jaar een forse bijdrage met Zr Ms Evertsen, Tromp, Van Amstel, Zeeleeuw, Urk, Mercuur en de Maritime Battle Staff.

De oefening Joint Warrior speelt zich zowel op land als ter zee af. Het oefengebied voor de Koninklijke Marine zat ten noordwesten van Schotland. Bij Joint Warrior draait het om een grote verscheidenheid aan scenario’s tot in het hoogste geweldspectrum zoals schiet-, luchtverdedigings- en onderzeebootbestrijdingsoefeni ngen, maar ook andere zaken zoals anti-smokkel activiteiten, informatie oorlogsvoering en het uitvoeren van evacuaties.

Alles uit de kast
Dat het er hard aan toegaat is duidelijk te zien tijdens de laatste fase van Joint Warrior waarbij 2 vlootverbanden van 5 en 11 schepen en hun luchteenheden direct tegenover elkaar staan. Alles wordt uit de kast gehaald in de strijd tegen oppervlakteschepen en onderzeeboten. Eenheden krijgen te maken met dreiging vanuit de lucht en opereren in een gebied waar mogelijk mijnen liggen. Marineschepen ondersteunen landtroepen door tegenstanders vanaf zee onder vuur te nemen en door intensief samen te werken met eigen air support. Het oefengebied van Schotland is complex en de Nederlandse marine leert de omgeving te gebruiken voor eigen tactische doeleinden.
Tijdens de oefening werden de eenheden ook geconfronteerd met cyberaanvallen, storingen op communicatieapparatuur en GPS-systemen.

Joint Expeditionairy Force
Het Verenigd Koninkrijk organiseert Joint Warrior, waarbij dit jaar ook de Joint Expeditionairy Force (JEF) een groot aandeel had. De JEF is een initiatief van het Verenigd Koninkrijk  om een snelle reactiemacht te creëren die overal ter wereld inzetbaar is in geval van een crisis. Deelnemende landen zijn Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Finland en het Verenigd Koninkrijk. Naast deze landen deden er ook andere landen mee aan Joint Warrior, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika, Spanje en Zweden

Foto: Defensie