Marineschepen sluiten eerste week Northern Coast af

  • binnenland

Maar liefst 8 schepen van de Koninklijke Marine sluiten in de Baltische Zee de eerste week af van de grote multinationale oefening Northern Coast. Die staat onder leiding van Zweden. Er doen bijna 20 landen aan mee waaronder Canada, Duitsland, Finland, Frankrijk, Polen en Spanje.

Northern Coast is een jaarlijks terugkerende oefening van 2 weken en draait om opereren in het hoogste geweldspectrum. De schepen krijgen te maken met dreigingen vanuit zowel lucht, oppervlakte, als onder water.

Gezamenlijk opereren
De Nederlandse Maritime Battle Staff, onder leiding van commandant Netherlands Maritime Forces commandeur Huub Hulsker, bevindt zich aan boord van luchtverdedigings- en commandofregat (LCF) Zr. Ms. Tromp. De staf stuurt een van de taakgroepen aan. “De grote kracht van deze oefening is dat er zoveel eenheden meedoen. Schepen opereren vaak alleen waardoor het gezamenlijk opereren er vaak bij inschiet. Deze oefening biedt alle ruimte om dat op een hoger niveau te brengen”, aldus commandeur Hulsker.

Tijdens de eerste week van de oefening lag de nadruk op de integratie van de verschillende marines en stonden er grote schietoefeningen op het programma. Zr. Ms. Tromp vuurde voor het eerst in lange tijd een torpedo af op een gesleept doel.

Nederlandse inbreng
De Nederlandse deelname bestaat uit de LCF’s Zr. Ms. Tromp en Zr. Ms. Evertsen, M-fregat Zr. Ms. van Amstel, hydrografisch opnemingsvaartuig Zr. Ms. Luymes, mijnenjagers Zr. Ms. Willemstad, Zr. Ms. Schiedam en Zr. Ms. Makkum en torpedowerkschip Zr. Ms. Mercuur. De eenheden horen bij verschillende taakgroepen en doen mee aan diverse oefeningen. Daar brengen zij eigen expertise in. Behalve de schepen doen ook enkele Nederlandse duikeenheden mee. Zij oefenen in het onschadelijk maken van zeemijnen.

Zr. Ms. Karel Doorman maakte ook deel uit van de Nederlandse inbreng aan de oefening, maar vaart terug naar Den Helder om te worden bevoorraad. Direct daarna stoomt het op naar het Caribisch gebied om te assisteren bij de noodhulp na orkaan Irma.

Russische oefening
Gelijk met Northern Coast houdt Rusland de oefening ZAPAD in de Baltische Zee. De Nederlandse eenheden maakten al snel kennis met de Russische marineschepen. Bij aankomst in het oefengebied werden zij nauwlettend gevolgd door een Russisch schip dat bedoeld is om inlichtingen te verzamelen. De verwachting is dat het tijdens de gehele oefening in de buurt blijft.

Photo:

Related news

List of related news articles