Marineschip vangt drugs bij Panama

MarineschipDrugsvangstCaribischGebied

Zr. Ms. Groningen heeft afgelopen week even buiten de kust van Panama een boot met drugs onderschept. Het schip voorkwam zo de smokkel van 300 kilo cocaïne.

De Groningen ontving ’s nachts een melding van de Amerikaanse kustwacht. Een patrouillevliegtuig zag een bootje, een zogenoemde go-fast, in hoge snelheid naar het noorden varen. De Amerikaanse boordhelikopter op het Nederlandse marineschip steeg direct op. Ook de Groningen zette koers naar de opgegeven plek.

Toen de opvarenden van het smokkelbootje de helikopter hoorden, zetten ze hun lading overboord. De Groningen arriveerde even later. De bemanning wist nog meerdere pakketten drugs uit het water te vissen. Ze haalde ongeveer de helft van de geschatte 300 kilogram naar boven.

De 3 smokkelaars zijn gearresteerd en overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht.

Meer… Defensie