Maritiem Instituut Willem Barentsz start unieke ‘high voltage training facility’

Het Maritiem Instituut Willem Barentsz op Terschelling versterkt haar opleidingsaanbod met nieuwe Elektrotrainingen. Deze kunnen gegeven worden dankzij de nieuwe aanwinst van het MIWB: de ‘High Voltage Training Simulator’. Het MIWB is trots op het feit dat zij voor de maritieme sector het eerste trainingscentrum in Nederland is dat hiertoe doelgericht opleidt met een daadwerkelijke scheepsinstallatie.

Het hoofdspanningsbord, afkomstig van firma Bakker Sliedrecht, bestaat uit twee segmenten met gescheiden bus en is ontworpen voor 6600 Volt bij 1250 Ampère nominale stroomsterkte bij een frequentie van 60 Hz. De afgaande trafogroepen verdelen zich naar dubbele voortstuwing en distributie. Binnen een aanrakingsveilige omgeving zullen hiermee proceduretrainingen worden gegeven voor het veilig bedienen van een high voltage installatie, veilig af en opschakelen van servicedelen, uitrijdprocedure van de breakers, toepassing meetlans/spanningloos maken Trafo’s, aarding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit alles geschiedt binnen een realistische omgeving met een daarvoor ontworpen hoogspanningsinstallatie voor een DP schip.

Hiernaast zal een verdiepende ‘high voltage’ cursusweek worden aangeboden, die voldoet aan de eisen die het STCW in de Manila amendments aan de ETO (Electrotechnical Officer) stelt. Complex schakelen van verschillende inkomende en afgaande groepen vanuit een SCADA omgeving en omgaan met voormagnetiseren zijn in de oefeningen praktisch gericht. Verder wordt er een verdiepend theoretisch gedeelte aangeboden. Diverse storingen passeren de revue tijdens de trainingen, waar doelmatig en accuraat op zal moeten worden ingegrepen door de aankomende ETO’s. Het beroepenveld is vertegenwoordigd in een klankbordgroep om de trainingen zo educatief en realistisch mogelijk te maken.

Het unieke van de training is het duurzame karakter ervan, omdat alle belastingen tijdens de proceduretraining worden teruggeleverd aan de main busbar middels een gelijkstroomtussenkring, ofwel DC bus. Er treden dus alleen rendementsverliezen op gedurende de trainingen.

Met deze nieuwe ontwikkeling anticipeert het MIWB tijdig op een groeiende vraag naar ETO’s, zodat kan worden voorzien in onderwijs dat voldoet aan de aanvullende regelgeving van het STCW verdrag, de zgn. Manila amendments, die vanaf 1 januari 2012 van kracht zijn.

De Nederlandse wet implementeert deze amendments per 1 juli 2013. De Elektrotechnische Officieren zullen de komende jaren in toenemende mate worden ingezet op de grote waterbouwschepen, offshore installaties en cruise schepen. MAROF-technische- studenten zullen door deze nieuwe ontwikkeling in staat worden gesteld in de nabije toekomst hun ETO-certificering te behalen. De high voltage trainingen worden vanaf het najaar 2012 aangeboden.

Meer… Maritiem Instituut Willem Barentsz