Maritieme sector vraagt flinke subsidie voor verduurzaming

De maritieme sector, verenigd in Nederland Maritiem Land (NML) heeft haar speerpunten aan de fractievoorzitters en bij de sector betrokken Kamerleden aangeboden. Nu de verkiezingen voor de Tweede Kamer achter de rug zijn, staan we aan het begin van de formatie en een nieuw regeerakkoord. Voor alle betrokkenen een spannende periode, zo ook voor de maritieme sector.

NML vraagt met deze speerpunten aandacht en steun bij de verduurzaming en vergroening. Dit is alleen mogelijk als er nu geïnvesteerd wordt in kennis, innovatie- en menskracht in de maritieme sector volgens NML. Daarnaast willen zij gelijke kansen in de mondiale maritieme markt en één centraal aanspreekpunt bij de overheid voor alle maritieme zaken. Deze punten zijn volgens NML cruciaal voor het behoud van een gezonde maritieme sector in Nederland.

De speerpunten:
1. Ondersteun de verduurzaming van de scheepvaart. 1,4 miljard per 4 jaar
2. Versterk onze kennis en innovatiekracht. 425 miljoen per 4 jaar.
3. Een gelijk speelveld, goede handel en conurrerende voorwaarden. 500 miljoen per jaar
4. Richt een maritieme autoriteit op.

Nederland Maritiem Land
Nederland Maritiem Land verbindt twaalf maritieme sectoren: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, jachtbouw / watersportindustrie en visserij. Met 12.000 bedrijven die werkgelegenheid bieden aan zo’n 265.000 mensen, realiseert de sector een totale toegevoegde waarde van ruim 23,7 miljard euro.