Maritieme Servicehaven in Noordelijk Flevoland

De gemeenten Urk en Noordoostpolder gaan de provincie Flevoland  vragen om de Maritieme Servicehaven in Noordelijk Flevoland ruimtelijk mogelijk te maken via een inpassingsplan. Met deze stap is de realisatie van de Maritieme Servicehaven een stap dichterbij gekomen. De Maritieme Servicehaven is van groot belang voor Noordelijk Flevoland en versterkt de positie van de provincie Flevoland in het vervoer over water. Ook draagt de haven bij aan de nautische positionering en economische ontwikkeling van Flevoland.

Het inpassingsplan is een juridisch instrument uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dankzij het inpassingsplan kan de provincie zelf projecten ontwikkelen en uitvoeren. Omdat het plan voor een Maritieme Servicehaven over drie gemeentegrenzen gaat, namelijk Dronten, Noordoostpolder en Urk, is het wenselijk dat de provincie het bestemmingsplan maakt. Daarnaast heeft de provincie Flevoland ervaring met de ruimtelijke procedures van de logistieke haven Flevokust in Lelystad. Voor de gemeenten Urk en Noordoostpolder reden om de provincie te vragen de haven ruimtelijk mogelijk te maken.

Meer… Gemeente Noordoostpolder