Marjan Minnesma ambassadeur voor Tocardo, getijdenenergie

Nederlanders hoeven de wereld nooit uit te leggen dat ze verstand hebben van water. Toch is getijdenenergie nog relatief onbekend. Dat dit moet veranderen is dé missie van Marjan Minnesma, de nieuwe ambassadeur voor getijdenenergie.

Marjan Minnesma ambassadeur voor getijdenenergie. Foto, Tocardo.

Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, een samenvoeging van de woorden ‘urgent’ en ‘agenda’. Urgenda is een organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken.

Getijdenstroom is duurzame energie met enorme potentie
Getijdenstroom is een vorm van duurzame energieopwekking met een enorme wereldwijde potentie. De grote voordelen van getijdenenergie zijn de geringe impact op het milieu, de onzichtbaarheid van de turbines, de enorme beschikbare capaciteit en vooral de exacte voorspelbaarheid van de groene energie die opgewekt wordt.

Koploper Tocardo
Tocardo Tidal Power uit het Noord-Hollandse Den Oever loopt voorop met deze innovatieve technologie en is klaar voor het leveren van standaard én schaalbare totaaloplossingen voor het opwekken van duurzame energie uit getij. Deze extra vorm van schone energie uit water is bovendien een zeer noodzakelijke toevoeging als we de klimaatdoelstellingen willen behalen.

Marjan Minnesma, energieke netwerker
Opgeleid als bedrijfskundige, jurist en filosoof en ontwikkelde Marjan zich in de eerste decennia van de 21e eeuw tot een van de boegbeelden van het streven naar een energie-transitie in Nederland. Deze energieke netwerker heeft haar werkervaring opgedaan bij onder meer Greenpeace, Novem, het Instituut voor Milieuvraagstukken in Amsterdam en de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Getijdestroom Oosterscheldekering. Foto, Tocardo.