Masteropleiding Marine Shipping Innovations maakt vliegende start

Op het Maritiem Instituut Willem Barentsz van NHL Hogeschool gaat vandaag de nieuwe masteropleiding Marine Shipping Innovations van start. De belangstelling voor deze maritieme operationele master is groot. Het is de eerste bekostigde maritieme HBO masteropleiding in Nederland. Met de nieuwe master wordt ingespeeld op de grote vraag naar hoog gekwalificeerd personeel.

De studenten volgen tijdens deze deeltijdmaster een technische, nautische of scheepsbouwkundige leerlijn. Ze worden opgeleid om probleemoplossend te denken, verbeteringen en innovaties in maritieme processen aan te brengen en reflectief en onderzoekend op te treden. Door de veiligheid en economische effectiviteit van het maritieme werkveld te verbeteren dragen ze bij aan het verstevigen van de concurrentiepositie van Nederland.

Bij de opleiding wordt de kennis en kunde van het samenwerkingsverband ‘Maritieme Academie Holland’ ingezet. Door deze bundeling van krachten kunnen de masterstudenten rekenen op maritiem onderwijs op het hoogste niveau.

Het eerste jaar wordt meteen gestart met het maximaal aantal toelaatbare studenten van 15. De belangstelling voor de opleiding is groot. Het doel is dan ook om in de toekomst meer studenten te laten instromen. Maritieme professionals die zich verder willen ontwikkelen en een MSc titel willen halen, kunnen zich wenden tot de opleidingscoördinator Welmoed van der Velde via [email protected]

Meer… Maritiem Instituut Willem Barentsz