Masterplan voor haven Benin

Een Nederlands consortium bestaande uit ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos en Maritime & Transport Business Solutions B.V. (MTBS) kreeg in september opdracht van de Nederlandse Ambassade in Cotonou (Benin) voor het opstellen van een strategisch masterplan voor de ontwikkeling van de haven in Cotonou. Deze bestaande haven wordt gekenmerkt door verouderde kades, een noodzaak tot ruimtelijke herstructurering en verkeerscongestie. In het project wordt op dit moment een toename in overslag voorzien van ongeveer zeven miljoen ton naar ongeveer twintig miljoen ton per jaar.

Witteveen+Bos en MTBS werken aan een masterplan voor de ontwikkeling van de haven van Cotonou tot 2040, een daarbij behorend investerings- en financieringsplan, havenorganisatie en institutionele kaders (PPS) en een uitvoeringsplan voor maatregelen voor de korte termijn. De haven in Cotonou in het West-Afrikaanse land met tien miljoen inwoners is van vitaal economisch belang voor Benin zelf, maar ook voor de achterliggende landen Niger, Mali, Burkina Faso en het westelijke deel van Nigeria. Doordat de haven verouderd is, wordt hij inefficiënt en levert hij in op concurrerend vermogen.

Witteveen+Bos en MTBS starten met een analyse van de regionale markt en van de ruimtelijke en logistieke situatie in de haven, de verkeerssituatie en strategische milieuaspecten als erosie. Het samenhangend masterplan moet de haven de mogelijkheid geven om zich verder te ontwikkelen en haar rol als aanjager van de Beninse economie te versterken.

De Port of Amsterdam International formuleerde het project en ondersteunt de Nederlandse Ambassade bij de begeleiding ervan. Belangrijke spelers in de haven zijn naast havenbedrijf Port Autonome de Cotonou ook terminalbedrijf APM Terminals, terminal- en transportbedrijven Bolloré en Grimaldi en het publieke havenoverslagbedrijf Sobemap. Al deze partijen onderkennen het belang en de urgentie van het masterplan. De intentie van Witteveen+Bos, MTBS en de andere partijen is om binnen één jaar een toekomstbestendig masterplan op te leveren.