MCN en NHL Hogeschool tonen ervaring Nederland in de bergingssector

  • binnenland

Het symposium over berging op zee staat in het teken van ‘Schepen in moeilijkheden en berging van schepen, scheepsladingen en andere verloren voorwerpen’

Op donderdag 14 november vindt in Den Helder het symposium ‘Berging op zee’ plaats. Dit symposium staat geheel in het teken van het thema ‘Schepen in moeilijkheden en berging van schepen, scheepsladingen en andere verloren voorwerpen’. Doel van het symposium is te laten zien hoe ervaren Nederland is in de bergingssector. Het lectoraat Maritiem, Marien, Milieu & Veiligheidsmanagement (MMMV) van NHL Hogeschool organiseert het symposium, in samenwerking met het Maritime Campus Netherlands (MCN). Lector van het lectoraat MMMV is dhr. Wierd Koops.

Tijdens het symposium vinden er informatieve lezingen plaats, onder andere van Rijkswaterstaat, de Kustwacht, bergingsmaatschappijen als SMIT & SVITZER en Albert de Hoop, burgemeester van Ameland. De dag wordt afgesloten met een paneldiscussie.

Vanuit hun achtergrond zullen de aanwezige sprekers toelichten op welke manier ze betrokken zijn bij een berging en tegen welke problemen ze aanlopen. Verder zal er een aantal praktijksituaties en/of scenario’s worden besproken met daarbij mogelijke oplossingen voor de knelpunten.

Tijdens het symposium wordt ingegaan op de ervaring van Nederland in de bergingssector. Daarnaast heeft het symposium het doel om aan te tonen waar nog knelpunten liggen. Het lectoraat MMMV kan hierop inspelen met onderzoeken. Deze maatschappelijk relevante onderzoeken kunnen van groot belang zijn voor toekomstige acties op zee voor schepen in moeilijkheden.

Meer… NHL Hogeschool 

Related news

List of related news articles