Meer aandacht voor binnenhavens

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) dringt bij de nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten aan op een krachtiger beleid ten aanzien van de ontwikkeling van die havens. Bovendien moet extra aandacht worden besteed aan de vorming van logistieke knooppunten.

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant, 13-04-2007;