Meer bezoekers voor het Noordelijk Scheepvaartmuseum in 2014

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum kan terugkijken op een succesvol jaar. In 2014 zijn de bezoekersaantallen met ruim 10% gestegen ten opzichte van 2013. In totaal hebben 29.052 bezoekers de weg naar het museum gevonden in 2014.

Zeer succesvolle tentoonstellingen
Deze grote toename is aan drie oorzaken toe te schrijven. Ten eerste is de tentoonstelling “Het Groningen van Cornelis Jetses”, die nog loopt t/m 1 februari 2014, zeer goed bezocht. Ook de expositie ‘Gedwongen vrijheid. Het Engelse Kamp in Groningen 1914-1918’ heeft veel publiek getrokken. Rondom beide tentoonstellingen zijn drukbezochte activiteiten georganiseerd, zoals kinderworkshops, instaprondleidingen en stadswandelingen. Uit publieksrespons rond deze exposities blijkt ook, dat de tentoonstellingen erg gewaardeerd werden door het publiek en vaak werden aangeprezen bij vrienden en familie.

Massale toeloop tijdens WinterWelVaart
Ten tweede is WinterWelVaart in december zeer goed bezocht geweest, in het Noordelijk Scheepvaartmuseum en op de buitenlocaties. Het Noordelijk Scheepvaartmuseum is een van de organisatoren van dit stoere winterse festival.

Extra activiteiten
De derde verklaring voor de toename in de bezoekersaantallen zijn de extra activiteiten in en rond het museum. In het bijzonder het evenement ‘Drama achter de gevel’, dat het museum in de zomer organiseerde, werd zeer goed bezocht en hoog gewaardeerd door het publiek. Ook het museumschip Emma vervoerde afgelopen jaar weer meer bezoekers. Verdere extra activiteiten waren onder andere de toneeluitvoering ‘Zie Dalí’, deelname aan de Dag van de Groninger Geschiedenis, het Museumweekend en de Kunstroute in het A-kwartier.

Meer… www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl